• Servicis

Àrea Fiscal

Li assessorem perquè en la seua empresa es maximitzen els seus beneficis i es reduïsca la tributació per mitjà d’una concreta i correcta interpretació de la normativa fiscal vigent.

Assessoria fiscal

Declaracions fiscals d’empreses i persones físiques

Impost sobre la renda de les persones físiques

Impost sobre el valor afegit

Impost sobre societats

Impost sobre el patrimoni

Confecció de la declaració anual d’operacions amb tercers

Declaracions censals

Estudi i confecció de mòduls

Representació i assessorament davant de la Hisenda Pública

Recursos i al·legacions davant de la Hisenda Pública i el Tribunal Econòmic Administratiu Regional i Central

Sol·licita pressupost o posa’t en contacte sense compromís!