• Servicis

Àrea Comptable

Per a nosaltres, per xicoteta o gran que siga l’empresa, la comptabilitat és la base a l’hora de gestionar eficientment els seus recursos, per la qual cosa considerem imprescindible que la seua comptabilitat siga un fidel reflectisc de la magnitud de la seua empresa.

Assessoria en matèria comptable

Implantació del nou pla general comptable

Gestió centralitzada de comptabilitats per a empreses

Actualització de comptabilitats retardades

Elaboració de llibres oficials i auxiliars de comptabilitat

Elaboració de balanços i comptes de resultats i inventaris

Legalització de llibres oficials davant del Registre Mercantil

Declaracions censals

Estudi i confecció de mòduls

Elaboració i depòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil

Sol·licita pressupost o posa’t en contacte sense compromís!